0533 168 00 91 info@syyonetim.com
Danışmanlık Hizmetleri Profesyonel Yönetim Güvenlik Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri
Profesyonel Yönetim
Güvenlik Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Profesyonel Temizlik

Peyzaj Düzenleme

Hesaplarınıza Online Erişim İmkanı

Güvenlik Hizmetleri

Asansör Bakım ve Onarım

Profesyonel Yönetim

Havuz Bakım ve Onarımı

Elektrik ve Su Tesisatı

Tesis İşletimi ve Bakımı

YAŞAM ALANINIZ, BİZİM FARKIMIZ

SY YÖNETİM

 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • PROFESYONEL TEMİZLİK
 • PEYZAJ DÜZENLEME
 • HESAPLARINIZA ONLINE ERİŞİM İMKÂNI
 • GÜVENLİK HİZMETLERİ
 • ASANSÖR BAKIM VE ONARIM
 • GENEL BAKIM VE ONARIMI
 • PROFESYONEL YÖNETİM 
 • HAVUZ BAKIM VE ONARIMI
 • ELEKTRİK VE SU TESİSATI
 • TESİS İŞLETİMİ VE BAKIMI

YÖNETİMLERİMİZ

Genel Yönetim

* Genel Kurul’ da verilen kararların uygulanması,
* Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi,
* Defterlerin ve hesapların kayıtlanması,
* İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması,
* Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi,
* Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi, 

Personel Yönetimi

* Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
* Personelin izin düzenlerinin ayarlanması,
* Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi,
* Maaş, SGK vb. ödemelerin yapılması,
* Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi, vb 

Bütçe Yönetimi

* Aidatların tahsil edilmesi,
* Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması,
* Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi,
* Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması, 

Hukuki Yönetim

* Aidat borçlarını ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderilmesi,
* Gönderilmiş olan ihtar mektuplarına olumlu dönüşler alınmaz ise avukatımız aracılığıyla yasal takiplerin başlatılması,
* Binaya yapılan tüm resmî kurumlardan gelen evrakların teslim alınması zamanında ve süresinde cevaplarının yazılması,
* Yapılan icra takiplerine itirazlar olur ise itirazın iptali davalarının açılması ve sonuçlandırılması. 

SYYÖNETİM REFERANSLARI